Přístroje

Vyhledávání

AFM mikroskop typu Explorer

Pracoviště: UPOL - PřF - Katedra fyzikální chemie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra fyzikální chemie
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc, 771 46

Mám zájem o využití tohoto přístroje nebo o další informace

Zanechte nám vzkaz a budeme Vás obratem kontaktovat!

*


* povinné údaje

Výrobce ThermoMicroscopes (USA)
Počet kusů 1
Stáří 2000
Podmínky Velikost vzorku: neomezená pro ploché vzorky
Požadavky na vzorky: tuhé nebo pevně spojené, čisté
Použití Mikroskop atomárních sil (AFM) je určený pro 3D analýzu topografie vzorku. Umožňuje přesně popsat topografii povrchu na úrovni mikrometrů v příčném i svislém směru. Popis vzorku na úrovni nanometrů je složitější vzhledem k narušení konvoluce - svislé rozměry jsou měřeny přesněji, měření příčných rozměrů a morfologie je narušeno.
V dalších režimech AFM lze mapovat místa s různými materiálovými charakteristikami (koeficient tření, Youngův modul, atd.). Také je možné využít bodovou spektroskopii.

Aplikace: distribuce velikosti částic, studium povrchů, nanostruktur, buněčných struktur a biomolekul, studium velikosti a morfologie částic různých krystalových modifikací (alfa, beta, gama, epsilon Fe2O3) vznikajících v průběhu termicky-indukovaných reakcí v pevné fázi, drsnost povrchu
Specifikace
  • Režimy: kontaktní, bezkontaktní, tapping AFM, LFM, PFM, force-distance spectroscopy
  • Okolní prostředí: air, liquid
  • Skenovací rozsahy: 100 × 100 × 10 µm, 2 × 2 × 0.8 µm
Vybavení: Standardní výbava včetně CCD kamery, dvou skenerů, umožňujících analýzu (kontaktní i bezkontaktní) suchých vzorků a dvou skenerů pro měření v kapalném prostředí. Pro snadnější manipulaci se vzorky a vyhledávání vhodných míst je laboratoř vybavena i optickým mikroskopem (Olympus IX-70) s adaptérem pro AFM mikroskop.
Manual Na katedře
Externista Ne
Přesun Ne
Podmínky zapujčení Dohodou
Kategorie
Biovědy
Mikrobiologie, virologie
Fyzika a matematika
Biofyzika
Fyzika pevných látek a magnetismus
Chemie
Analytická chemie, separace
Anorganická chemie
Fyzikální chemie a teoretická chemie
Makromolekulární chemie
Průmysl
Hutnictví, kovové materiály
Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Ostatní materiály
Vědy o zemi
Geologie a mineralogie


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN