Výpočetní server

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci uvádí do provozu nový výpočetní server. Jedná se o unikátní řešení, které umožňuje využít ojedinělého výkonu pro Vaše výpočty.

Nabízíme:

HPC a numerické simulace

  • Potřebujete provádět numerické simulace?
  • Potřebujete využít tyto možnosti pro vývoj prototypu?
  • Potřebujete více výpočetního výkonu?

Nabízíme unikátní výpočetní server SGI UV2000, navržený speciálně pro náročné numerické simulace. Díky NUMAlink® 6 architektuře je k dispozici 128 jader a 1 TB RAM, k dispozici v rámci jednoho stroje. To ve výsledku znamená vyšší a snadněji využitelný výkon.

Na stroji je možné buďto po domluvě spouštět vlastní SW, anebo je k dispozici ANSYS Multiphysics, světově nejrozšířenější SW pro numerické modelování fyzikálních procesů (proudění, pevnostní a únavové výpočty, …). Nabízíme také asistenci s vytvořením výpočetního modelu, sítí a spouštěním výpočtů.

ANSYS Multiphysics

K dispozici je ANSYS 16.2 a 17.0 s následujícími součástmi:

  • ANSYS Mechanical - Pevnostní výpočty
  • ANSYS LS-DYNA - Rychlé dynamické děje
  • ANSYS CFX - Proudění, rotační stroje
  • ANSYS Fluent - Proudění, hoření, chemické reakce
  • Maxwell - Elektromagnetická pole
  • ANSYS HFSS - Vysokofrekvenční elektromagnetické simulace

Nabízíme pomoc se sestavením výpočetního modelu, vytvoření výpočetní sítě (v programech ANSYS Meshing a ICEM), spuštěním výpočtů a zpracováním a vyhodnocením dat. Zároveň je možné provádět Multiphysics výpočty, tj. kombinovat různé fyzikální modely (např. FSI = Fluid Structure Interaction).

Pronájem výpočetního času

Po domluvě je možnost pronájmu výpočetního času na stroji SGI UV 2000. Konfigurace zahrnuje 8 x Intel E5-4627v2 CPU (8 jader, 3.3 GHz) a 1 TB RAM, běžící na Linuxu. Pronájem zahrnuje vytvoření uživatelského účtu s možností spouštět úlohy, využívat datové úložiště a přenosovou kapacitu (pro nahrání dat). V případě potřeby také instalaci a konfiguraci potřebného SW vybavení a provedení základních benchmarků pro lepší představu o potřebném výpočetním času. Podmínkou je v takovém případě dodání vlastních licencí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Ing. Jiří Herinek
telefon: 585 631 400
e-mail: jiri.herinek@vtpup.cz

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Výpočetní server 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN