Věda v Olomouci 27-11-2013

27. 11. 2013 Setkání firem z oborů farmacie, potravinových doplňků a kosmetiky

Toto setkání navazovalo na předchozí sérii osmi Kontaktních workshopů jarní Vědy v Olomouci na téma chemie a účastnili se ho vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, zástupci Vědecko-technického parku a zástupci přihlášených firem. Každý účastník měl na představení své společnosti a oblastí pro možnou spolupráci časový limit dvou minut. Po představení všech účastníků z akademické a komerční sféry, následovalo neformální seznamování, spojené s dobrou kávou a pohoštěním.

Děkujeme všem za účast a vaše kontakty, nabídky a poptávky jsou Vám k dispozici ke stažení.

Za Univerzitu Palackého v Olomouci vystoupili:

Vědecko-technický park Univerzity Palackého v Olomouci
( http://www.vtpup.cz )

  • Dr. Ing. Petr Kubečka, business development manažer

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
( http://www.umtm.cz )

  • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová CSc., prorektorka UP, projektový manažer Ústav lék. chemie a biochemie
  • Ing. Filip Auinger, projektový manažer, Vědecko-technický park UP

Centrum regionu Haná
( http://www.cr-hana.eu )

  • Doc. RNDr. Vladimír Kryštof Ph.D., laboratoř růstových regulátorů
  • Mgr. Jiří Grúz Ph.D., oddělení chemické biologie a genetiky
  • Bc. Libor Hájek, technologický skaut

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
( http://www.rcptm.com )

  • RNDr. Aleš Panáček Ph.D., Katedra fyzikální chemie
  • Mgr. Kateřina Holá, oddělení Nanokrystalické oxidy
  • Doc. RNDr. Vítězslav Maier Ph.D., projektový manažer, katedra analytické chemie
  • RNDr. Karel Berka Ph.D., Katedra fyzikální chemie

Za firmy vystoupili:RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN