Věda v Olomouci 10-6-2013

10.6.2013 Setkání firem z oborů chemie a biotechnologie

Setkání navazující na předchozí sérii osmi Kontaktních workshopů Univerzity Palackého v Olomouci za účasti vědeckých pracovníků UP, zástupců Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého a zástupců center: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centra regionu Haná pro biotechnologický výzkum a zemědělský výzkum (CR HANÁ). Odborným partnerem akce byla agentura CzechInvest, která vystoupila s informacemi o možnostech podpory podnikání.

Setkání probíhalo ve formátu, kde každý účastník dostal na představení své společnosti a oblastí pro možnou spolupráci časový limit dvou minut. Po představení všech účastníků z akademické a komerční sféry následoval neformální seznamování, spojené s dobrou kávou a pohoštěním.

Rádi bychom tímto poděkovali všem za účast. Prezentaci s kontakty naleznete zde .

Za Univerzitu Palackého v Olomouci vystoupili:

 • Bc. Martin Šimo (Vědeckotechnická park),
 • Dr. Ing. Petr Kubečka (Vědeckotechnický park),
 • Mgr. Pavel Tuček Ph.D. (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů),
 • Prof. Ing. Lubomír Lapčík CSc. (Katedra fyzikální chemie) prezentace ,
 • Prof. RNDr. Juraj Ševčík Ph.D (Katedra analytické chemie, děkan přírodovědecké fakulty),
 • Doc. RNDr. Libor Machala Ph.D. (RCPTM - Oddělení nanokrystalické oxidy) prezentace ,
 • Mgr. Jan Filip Ph.D. (projekt Nanobiowat - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd) prezentace ,
 • Bc. Libor Hájek (možnosti spolupráce s Centrem regionu Haná v oblastech zemědělství, potravinářství, farmacie a kosmetiky) prezentace ,
 • Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. (polní pokusnictví a šlechtění rostlin s přidanou hodnotou),
 • Mgr. Jiří Grúz, Ph.D. (Oddělení chemické biologie a genetiky),
 • Doc. RNDr. Vladimír Kryštof Ph.D. (Laboratoř růstových regulátorů)
 • Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. (Oddělení chemické biologie a genetiky)

Za firmy vystoupili:

 • Ing. Lenka Gondová (CzechInvest, regionální kancelář Olomouc) prezentace
 • Petra Auterská (Odour s.r.o., Černošice) - specialista na pachové látky, akreditované měření, biotechnologie na likvidaci VOC prezentace
 • Ing. Peter Stuchlík, CSc. (Korchem s.r.o, Blučina) - průmyslové ekologické antikorozní prostředky
 • prof. RNDr. Vladimír Král, CSc. (Zentiva k.s., Praha, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
 • Luboš Sabó (Sabo Innovation s.r.o., Uničov)
 • doc. Ing. Aleš Horna, CSc. (Radanal s.r.o., Pardubice) - aplikace plynové a kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů
 • Karel Plotěný (ASIO s.r.o. , Brno) - dodavatel výrobků a technologií pro čištění vody a vzduchu
 • MVDr. Tomáš Obr (INVOS s.r.o., Svárov) - výroba speciálních plastových fólií a jejich potisk prezentace
 • Ing. Vojtěch Grecman (Havel Composites CZ s.r.o., Přáslavice)
 • Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal (QZP s.r.o., Brno) - desinfekce, úprava a rozbory vody, zabezpečení systému výroby a distribuce teplé vody vedoucí k minimalizaci mikrobiologického rizika
 • David Novotný (LITOLAB, s.r.o., Litovel) - dodávky laboratorních potřeb a chemikálií, základní a speciální chemické analýzy prezentace
 • Zuzana Matušková (Chemila s.r.o., Hodonín) - zkušební chemická a mikrobiologická laboratoř prezentace
 • Ing. Stanislav Eminger, CSc. (EMPLA AG s.r.o., Hradec Králové) - komplexní ekologické služby
 • Zbyněk Bárta (BC-CHEMSERVIS, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm) - chemikálie pro UV, UHPLC, GC-MS, residuální analýzy, analýzy PCB a delorů, elektroniku, a obecné laboratorní aplikace. Volná rektifikační kapacita
 • RNDr. Jan Krejčí, PhD. (BVT Technologies, a.s., Brno) - elektrochemické senzory, biosenzory s imobillizovanými enzymy, vyhodnocovací zařízení, vlastní výroba a vývoj, i na zakázku prezentace
 • Mgr. Jiří Horáček, Ph.D. (AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk) prezentace
 • Ing. Radim Hájek (klastr MechChemBio, zspo)


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN