Spolupráce s firmami

Spolupráce univerzity s komerční sférou probíhá nejčastěji prostřednictvím zakázkového výzkumu. Ten může být finančně podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím tzv. Inovačních Voucherů, nebo Partnerství znalostního transferu. Jedná se o finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami. Pro tento účel se spoluprací rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.

Dne 30.6.2017 byla vyhlášena II. výzva Inovačních Voucherů!


Kdo může žádat?

 • malé a střední podniky

Jaká je výše dotace?

 • až 75 % (v rámci podpory de minimis)
 • dotace: minimálně 50 tis. Kč, maximálně 299 tis. Kč

Službami, které je možno využít v rámci inovačních voucherů jsou:

 • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty
 • návrhy nových systémů, návrhy unikátních konstrukčních řešení, modelování
 • vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvku systému, prototypu, funkčního vzorku
 • optimalizace procesů, metod, parametrů
 • design nových výrobků
 • konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví

Více informací naleznete také na webu Agentury pro podnikání a inovace.

 

Dne 30.6.2017 byla vyhlášena III. výzva Partnerství znalostního transferu!


Kdo může žádat?

 • malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do projektu)

Jaká je výše dotace?

 • až 70 % (v rámci podpory de minimis)
 • dotace: minimálně 0,5 mil. Kč, maximálně 5 mil. Kč

Podporu lze získat na:

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Více informací naleznete také na webu Agentury pro podnikání a inovace.

Máte zájem o Inovační Voucher nebo Partnerství znalostního transferu?

Neváhejte nám zavolat, nebo napsat!

Mgr. Petr Suchomel
business development manažer
telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 739 329 981
e-mail: petr.suchomel@vtpup.czDříve řešené inovační vouchery:

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. - Aplikace nanočástic na technické úpravy, hodnota zakázky 190 000 Kč bez DPH, získaná dotace 142 500 Kč, náklady pro firmu 47 500 Kč

DURST VJV s.r.o. - Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu Galleko, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999 Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

SVP – služby výroba prodej s.r.o. - Ozónové technologie pro dezinfekci a sterilizaci, 196 000 Kč bez DPH, získaná dotace 147 000 Kč, náklady pro firmu 49 000 Kč

GALVA s.r.o. - Inovační řešení kontroly slitinových povlaků a tloušťky Zn vrstvy, hodnota zakázky 198 000 Kč bez DPH, získaná dotace 148 500 Kč, náklady pro firmu 49 500 Kč

EGT systém spol s.r.o. – Testování biologické účinnosti a výnosového potenciálu stimulátorů řady Energen, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999 Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s.r.o. - Využitelnost kovového 3D tisku pro výrobu prototypů, hodnota zakázky 195 000 Kč bez DPH, získaná dotace 146 250 Kč, náklady pro firmu 48 750 Kč

AMALGEROL CZ s.r.o. - Testování biologické účinnosti vybraných přípravků společnosti Amalgerol CZ s.r.o. a jejich výnosový potenciál v pěstování polních plodin, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999 Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

K-PROFI spol. s.r.o. - Návrh Řídícího a kontrolního software pro řízení osvětlovacích tělěs na bázi LED, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999 Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

NanoTrade s.r.o. - Kovové a nekovové ekvivalenty stávajících nanomateriálů s biocidním účinkem, hodnota zakázky 196 000 Kč bez DPH, získaná dotace 147 000 Kč, náklady pro firmu 49 000 Kč

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář - Vývoj webového mapového klienta pro pasportizaci obce, hodnota zakázky 199 000 Kč bez DPH, získaná dotace 149 250 Kč, náklady pro firmu 49 750 Kč

TRYSTOM, spol. s r.o. - Infuzní dávkovač TRYSTOM M269, hodnota zakázky 194 753 Kč bez DPH, získaná dotace 146 065 Kč, náklady pro firmu 48 688 Kč

OlChemIm s.r.o. - Zefektivnění postupu přípravy značených standardů, hodnota zakázky 193 419 Kč bez DPH, získaná dotace 145 064 Kč, náklady pro firmu 48 355 Kč

NEW ENERGY s.r.o. - Charakterizace stability koloidních disperzí vitamínu C, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999 Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

FAGRON a.s. - Vývoj účinné látky s antioxidačním účinkem pro kosmetické účely, hodnota zakázky 199 197 Kč bez DPH, získaná dotace 149 398 Kč, náklady pro firmu 49 799 Kč

NET UNIVERSITY s.r.o. - Průzkum v oblasti využívání školních informačních systémů a e-learningu ve školství v Olomouckém kraji, hodnota zakázky 131 000 Kč bez DPH, získaná dotace 98 250 Kč, náklady pro firmu 32 750 Kč

MS TECHNIKA PRO s.r.o. - Zpracování analýzy potenciálních zákazníků a strategie efektivního zacílení na stávající a potenciální zákazníky, hodnota zakázky 89 000 Kč bez DPH, získaná dotace 66 750 Kč, náklady pro firmu 22 250 Kč

GLASS SERVICE a.s. - Optický endoskop zařízení monitorujícího proces tavení skla a stav vnitřní části sklářských pecí, hodnota zakázky 191 926 Kč bez DPH, získaná dotace 143 945 Kč, náklady pro firmu 47 982 Kč

VATRANS Zlín v.o.s. - Vývoj systému monitorujícího proces laserového svařování, hodnota zakázky 198 066 Kč bez DPH, získaná dotace 148 550 Kč, náklady pro firmu 49 517 Kč

SMARIS s.r.o. - Měření vodivosti kapalin, hodnota zakázky 198 213 Kč bez DPH, získaná dotace 148 660 Kč, náklady pro firmu 49 554 Kč

LITOLAB, s.r.o - Monitorování vybraných léčiv v odpadních a povrchových vodách, hodnota zakázky 198 500Kč bez DPH, získaná dotace 148 875Kč, náklady pro firmu 49 625 Kč

TRISOL, s.r.o. - Vliv aplikace kombinovaných růstových stimulátorů u vybraných zemědělských plodin na jejich morfologické a výnosové parametry, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

ATEMA SYSTEMS s.r.o. - Návrh kontrolního a řídícího softwaru pro řízení osvětlovacích jednotek pomocí fuzzy regulace, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

CHEMAP AGRO s.r.o. - Ověření účinku stimulátorů růstu a výživy mikroprvky na obilninách s využitím výzkumných kapacit a zařízení UP v Olomouci, hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

HOPI POPI, a.s. - Zvýšení odolnosti obalů na bázi papíru
hodnota zakázky 199 000 Kč bez DPH, získaná dotace 149 250Kč, náklady pro firmu 49 750 Kč

ÚSOVSKO a. s. - Rozpracování metody extrakce malých peptidů z obilek ječmene
hodnota zakázky 199 684 Kč bez DPH, získaná dotace 149 763Kč, náklady pro firmu 49 921 Kč

EKOPROGRES HRANICE, a.s. - Využití nanočástic kovového železa pro zahušťování kalů na čistírnách vod
hodnota zakázky 199 999 Kč bez DPH, získaná dotace 149 999Kč, náklady pro firmu 50 000 Kč

REDAM, spol. s r.o. - Analýza 1,3 DMAA
hodnota zakázky 194 500 Kč bez DPH, získaná dotace 145 875Kč, náklady pro firmu 48 625 Kč

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Spolupráce s firmami 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN