Naše přístroje

Název přístroje
Fluorescenční mikroskop Olympus BX-RFA
Fluorescenční mikroskop Olympus IX 70
Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF
Fluorometr FL-100
Fluorometr PAM 2000
Fluorometr Plant Efficiency Analyser
Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200
Fluoroskan Ascent FL
FLx800 fluorimetr a luminometr
FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry
Fytokomora Microclima 1750
Fytokomora SGC 170
Gama spektrometr
Gazometrická aparatura LCA-4
Gazometrická aparatura LI-6400
Gel dokumentační systém
GeneGo software
Georadar GSSI SIR3000
Gradient thermo-cycler
Gradientový termo-cykler


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN