Naše přístroje

Název přístroje
HM 550 VP Microtome Cryostat
2480 WIZARD 2 Automatic Gamma Counter
400 MHz NMR spektrometr
4D ortogonální plynový chromatograf (GCxGC) s TOF detektorem
AFM mikroskop typu Explorer
Agilent 2100 Bioanalyzer
Akcelerovaná extrakce PSE One
Alpha300 R + Confocal Raman imaging microscope system
AlphaDigiDoc
Amplitudový prostorový modulátor světla
Analyzátor PSF ultrasonografu
Aparatura na měření termoluminiscence
Aparatura pro fotochemicky indukovanou chemiluminiscenci
Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin
Arcturus Veritas Laser Capture Microdissecting System
Atomový absorpční spektrometr
Autosorb iQ-C
Barvivový laser DUO 210
BD FACSAria II Sorpe flow cytometer / sorter
BD FACSCalibur flow cytometer


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN