Naše laboratoře

Univerzita Palackého v Olomouci prochází v posledních letech dynamickou modernizací výzkumných prostor. V rámci této modernizace byly do zcela nových budov přesunuty Přírodovědecká a Lékařská fakulta. Kromě toho byla v rámci projektů OP VaVpI vybudována centra excelence RCPTM, CR-HANÁ a UMTM. Díky tomu poskytuje Univerzita Palackého v Olomouci špičkové laboratoře a moderní prostory, ve kterých může probíhat výzkum právě pro Vás.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ulice: Šlechtitelů 813/21
Město: Olomouc, 783 71
Jméno a příjmení: prof., RNDr., CSc., Ph.D. Ivo Frébort
Email: ivo.frebort@upol.cz
Tel.: 585 634 922
Charakteristika pracoviště: Projekt vybudování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Jde o společný projekt, do kterého každý z partnerů přináší své specifické know-how, odborníky a vybrané špičkové technologie.
Služby na pracovišti
Vývoj biospecifické látky pro chemickou biologii růstově regulačních látek
Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod
Vývoj metody pro stanovení stability účinné látky v kosmetickém přípravku při určité teplotě a pH
Nabídka semenářských technologií cizosprašných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin
Advanced bioimaging
DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie
Vývoj metody pro stanovení obsahu fytohormonů a příbuzných látek v rostlinném materiálu
Stanovení antioxidační kapacity potravin metodou ORAC
Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC
Ověření biologického účinku růstově regulačních látek
Produkce rekombinantních proteinů
Optimalizace dávkování vybraných herbicidů a monitorování jejich odbourávání v rostlinách


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN