Naše laboratoře

Univerzita Palackého v Olomouci prochází v posledních letech dynamickou modernizací výzkumných prostor. V rámci této modernizace byly do zcela nových budov přesunuty Přírodovědecká a Lékařská fakulta. Kromě toho byla v rámci projektů OP VaVpI vybudována centra excelence RCPTM, CR-HANÁ a UMTM. Díky tomu poskytuje Univerzita Palackého v Olomouci špičkové laboratoře a moderní prostory, ve kterých může probíhat výzkum právě pro Vás.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc, 783 71
Jméno a příjmení: Prof. RNDr.,Ph.D. Radek Zbořil
Email: radek.zboril@upol.cz
Tel.: 585634951
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroje na pracovišti
Laboratorní pec LM 312
Inverzní optický mikroskop IX-70
MPMS SQUID Magnetometr XL-7
Sorptomatic 1990
Mössbauerův Spektrometr MS96
Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K)
Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření
Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T
Plazmochemický reaktor DCSBD
Mössbauerovské spektrometry
Laboratorní pec LM 112
Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura
RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER
Reakční autokláv Picoclave
DSC termický analyzátor
Simultánní termický analyzátor
400 MHz NMR spektrometr
Dynamická extrakce plynem – LSC 2000
Superkritická fluidní extrakce SFE Lizard 2001
Akcelerovaná extrakce PSE One
Izotachoforetický analyzátor
Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo
Spin coater Spin 150
RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD
Zařízení pro kapilární elektroforézu
Elementární analyzátor Flash 2000
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS HP 6890 plus/MS 5973N
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C
Ultraúčinná kapalinová chromatografie – UPLC Acquity
Malvern Zetasizer Nano ZS
Minithrough Dip Deposition Trough
Autosorb iQ-C
Dynamic Light Scattering Sizer
FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry
Izotermický titrační kalorimetr
UHPLC - MS
UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN