Naše laboratoře

Univerzita Palackého v Olomouci prochází v posledních letech dynamickou modernizací výzkumných prostor. V rámci této modernizace byly do zcela nových budov přesunuty Přírodovědecká a Lékařská fakulta. Kromě toho byla v rámci projektů OP VaVpI vybudována centra excelence RCPTM, CR-HANÁ a UMTM. Díky tomu poskytuje Univerzita Palackého v Olomouci špičkové laboratoře a moderní prostory, ve kterých může probíhat výzkum právě pro Vás.

RADANAL s.r.o.

Fakulta: Soukromá firma - Soukromá firma
Ulice: Okružní 613
Město: Pardubice, 53003
Jméno a příjmení: doc. Ing. CSc. Aleš Horna
Email: info@radanal.cz
Tel.: 466 650 618
Charakteristika pracoviště: Radanal s.r.o. působí v oboru aplikací plynové a kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů a dalších antioxidantů, na lidské zdraví, chování, stárnutí, duševní a fyzickou výkonnost a krásu.

Výzkumná činnost
Prioritou našeho výzkumu je vývoj analytických metod, které umožňují sledovat vliv stravy na lidské stárnutí, fyzickou a duševní výkonnost. Tento výzkum vyžaduje propojení odborníků z oblastí medicíny, farmacie, potravinářské chemie, analytické chemie a toxikologie. Z tohoto důvodu jsme inicializovali propojení úzce specializovaných odborníků a vytvořili jsme řešitelské týmy, se kterými řešíme projekty se státní podporou.

Obchodní činnost
Radanal s.r.o. je výhradním zástupcem firem ESA - a Dionex Company a Recipe Chemicals + Instruments GmbH. Nabízí HPLC systémy s patentově chráněnými elektrochemickými detektory Coulochem® a CoulArray® a univerzálním detektorem Corona® Charged Aerosol Detector.
Přístroje na pracovišti
CoulArray multikanálový ECD systém
Corona CAD


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN