Naše laboratoře

Univerzita Palackého v Olomouci prochází v posledních letech dynamickou modernizací výzkumných prostor. V rámci této modernizace byly do zcela nových budov přesunuty Přírodovědecká a Lékařská fakulta. Kromě toho byla v rámci projektů OP VaVpI vybudována centra excelence RCPTM, CR-HANÁ a UMTM. Díky tomu poskytuje Univerzita Palackého v Olomouci špičkové laboratoře a moderní prostory, ve kterých může probíhat výzkum právě pro Vás.

Název pracoviště
UPOL - PřF - Katedra geografie
UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
UPOL - PřF - Katedra geologie
UPOL - PřF - Katedra informatiky
UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
UPOL - PřF - Katedra organické chemie
UPOL - PřF - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
UPOL - PřF - Laboratoř biochemie
UPOL - PřF - Laboratoř elektroanalytických metod
UPOL - PřF - Laboratoř elektromigračních metod
UPOL - PřF - Laboratoř hmotnostní spektrometrie a mikroseparačních technik
UPOL - PřF - Laboratoř molekulární biologie mikroorganismů
UPOL - PřF - Laboratoř plynové chromatografie, GC/MS
UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN