7. výzva Proof of Concept


Má tvůj vědecký výsledek na to, aby se uplatnil v praxi? Zkus to!

Aktuální výzva na podávání projektů Proof of Concept byla vyhlášena 1. března 2017


Celý text aktuální výzvy naleznete ZDE. Letáček k 7. výzvě nalezneteZDE.


Uchazeči o podporu v této výzvě musí vyplnit komercializační dotazník a rozpočet projektu. Vyplněné soubory odevzdají žadatelé elektronicky na adresu recepce@vtpup.cz s uvedeným předmětem "PoC- jméno a příjmení hlavního žadatele" a zároveň zašlou interní poštou na adresu VTPUP s nadepsanou a zalepenou obálkou "PoC- jméno a příjmení hlavního žadatele", a to od 13. března 2017 a nejpozději do 30. dubna 2017.

Pro zájemce jsme připravili informační seminář, který proběhne 29. března ve Vědeckotechnickém parku (Šlechtitelů 21). Registrace ZDE.


Harmonogram 7. výzvy PoC

OD DO  
13.3.2017 -- Příjem přihlášek do 7. výzvy PoC na UP
29.3.2017 -- Seminář pro zájemce o PoC (VTP UP, 10:00-11:30). Registrace zde.
30.4.2017 -- Finální termín odevzdání přihlášek
1.5.2017 15.6.2017 Vyhodnocení přihlášek 7. výzvy PoC, příprava transferové strategie produktů (TSP)
16.6.2017 22.6.2017 Hodnocení přihlášek Radou pro komercionalizaci (RK)
23.6.2017 -- Výběr vítězných projektů na 15. zasedání RK a doporučení rektorovi
24.6.2017 30.6.2017 Finální schválení projektů rektorem UP.
1.7.2017 13.8.2017 Finalizace TSP schválených projektů
14.8.2017 24.8.2017 Schvalovací proces TAČR (možné delší období v případě připomínek)
25.8.2017 31.8.2017 Administrativní zpracování projektů na UP
1.9.2017 -- Zahájení řešení projektů (u projektů schválených TAČR)

Harmonogram ve formátu pdf ke stažení ZDE.

Co jsou Proof-of-Concept projekty?

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Inspirujte se podpořenými projekty a technologiemi z minulých let zde.

Co vám projekt PoC přinese?

 • Šanci dostat váš nápad do praxe ve spolupráci s odborníky na komercializaci.
 • Prostor dělat to, co vás baví a ve vědě zajímá.
 • Prostředky na vaší mzdu a na materiál k dotažení výsledku.

Co získáte, když se přihlásíte?

 • Základní tržní a patentovou rešerši k Tvému nápadu.
 • Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji Tvého nápadu.
 • Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého.

Co získáte navíc, když vás Rada pro komercializaci vybere?

 • Až 1 milión korun na materiál, cestovné, služby a mzdy.
 • Individuální plán komercializace a odborné konzultace.

Žádosti jsou s maximální mírou objektivity zpracovávány zaměstnanci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci a následně předány pětičlenné Radě pro komercializaci.

Radu pro komercializaci tvoří:

 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. - za výzkumnou organizaci
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - za výzkumnou organizaci
 • Ing. Pavel Fešar - za finanční sféru
 • Ing. Mgr. Tomáš Sýkora - za aplikační sféru
 • Dr. Ing. Otakar Fojt - za aplikační sféru

Řešení projektu se účastní VTP UP a jednotlivé projektové týmy vedené Vedoucím projektu (VP). VP vyplní podklady pro žádost o podporu. VTP UP provede posouzení/doplnění žádosti a její vyhodnocení. Hodnocení předloží RK a ta na projekt doporučí či nedoporučí financování. Pokud RK projekt doporučí a rektor UP rozhodnutí potvrdí, projekt je zahájen. VTP UP a VP společně připraví na základě projektové žádosti Transferovou strategii produktu (TSP), podrobný plán projektu vedoucí k vývoji komerčně úspěšného produktu a jeho další komercializaci. VP postupuje dle plánu a překládá VTP UP co 3 měsíce zprávu. VTP UP vyhodnotí soulad činností a čerpání rozpočtů s plánem a předkládá toto hodnocení RK pro rozhodnutí o pokračování projektu po další 3 měsíce. Projektový manažer projektu řídí jednotlivé Vedoucí a VTP UP, určuje termíny výzev, rozhoduje spory a prosazuje rozhodnutí rektora UP.


Dokumenty ke stažení


Obecné dokumenty

Přihláška

Zahajovací dokumenty

Řešení


V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte zavolat nebo napsat.

Dr. Ing. Petr Kubečka Ing. Filip Auinger Mgr. Petr Suchomel
hlavní business development manažer business development manažer business development manažer
telefon: +420 585 631 449 telefon: +420 585 631 448 telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 734 265 043 mobil: +420 734 261 373 mobil: +420 739 329 981
e-mail: petr.kubecka@vtpup.cz e-mail: filip.auinger@vtpup.cz e-mail: petr.suchomel@vtpup.cz

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Proof of Concept / 7. výzva Proof of ConceptRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN