Proof of Concept

7. aktuální výzva na podávání projektů Proof of Concept ZDE

8. aktuální výzva na podávání projektů Proof of Concept ZDE

Semináře k výzvám Proof-of-Concept ZDE


Co jsou Proof-of-Concept projekty?

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Inspirujte se podpořenými projekty a technologiemi z minulých let zde.

Co vám projekt PoC přinese?

 • Šanci dostat váš nápad do praxe ve spolupráci s odborníky na komercializaci.
 • Prostor dělat to, co vás baví a ve vědě zajímá.
 • Prostředky na vaší mzdu a na materiál k dotažení výsledku.

Co získáte, když se přihlásíte?

 • Základní tržní a patentovou rešerši k Tvému nápadu.
 • Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji Tvého nápadu.
 • Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého.

Co získáte navíc, když vás Rada pro komercializaci vybere?

 • Finance na materiál, cestovné, služby a mzdy.
 • Individuální plán komercializace a odborné konzultace.

Žádosti jsou s maximální mírou objektivity zpracovávány zaměstnanci Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci a následně předány pětičlenné Radě pro komercializaci.

Radu pro komercializaci tvoří:

 • prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. - za výzkumnou organizaci
 • prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - za výzkumnou organizaci
 • Ing. Pavel Fešar - za finanční sféru
 • Ing. Mgr. Tomáš Sýkora - za aplikační sféru
 • Dr. Ing. Otakar Fojt - za aplikační sféru


V případě jakýchkoliv dotazů nám neváhejte zavolat nebo napsat.

Dr. Ing. Petr Kubečka Ing. Filip Auinger Mgr. Petr Suchomel
hlavní business development manažer business development manažer business development manažer
telefon: +420 585 631 449 telefon: +420 585 631 448 telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 734 265 043 mobil: +420 734 261 373 mobil: +420 739 329 981
e-mail: petr.kubecka@vtpup.cz e-mail: filip.auinger@vtpup.cz e-mail: petr.suchomel@vtpup.cz

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Proof of Concept 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN