Konzultace k ochraně duševního vlastnictví

Pomůžeme s ochranou duševního vlastnictví. Propagujeme výsledky Vašeho výzkumu. Zajistíme Vaší laboratoři zakázky z firem.

Pokud vytvoříte vynález při plnění úkolů vyplývajících z pracovního vztahu k Univerzitě Palackého, právo na patent přechází podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. na zaměstnavatele (univerzitu). Vám jako původci náleží přiměřená odměna. VTP UP připravil směrnici o Uplatňování práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumným pracovníkům jsme připraveni poskytnout základní servis k žádosti o užitný vzor a patent.

O tom, zda má váš vynález komerční potenciál, mohou rozhodnout jen firmy. Jsou takové ochotné zaplatit patentovou ochranu v zahraničí a následný vývoj technologie, a pak jsou takové, které ve vás uvidí především snadnou kořist. Vždy proto zvažujte, zda neprodáváte své nápady pod cenou.

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 585 631 420 nebo emailu recepce@vtpup.cz.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Konzultace k ochraně duševního vlastnictví 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN