doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

Odborné zaměření: biochemie

Pracovní zařazení:

 • Katedra biochemie PřF UP – docent

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2010 – doc. – Biochemie – PřF UP v Olomouci
 • 1998 – Ph.D. – Lékařská chemie a biochemie – LF UP v Olomouci
 • 1983 – RNDr. – Analytická chemie – PřF UP v Olomouci
 • 1982 – Mgr. – Analytická chemie – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 2006 – 3 týdny, výzkumný pobyt (konstrukce biosenzoru), Univerzita v Padově, Itálie
 • 1997 – 1 týden, National Institute of Agronomy (INRA/INA-PG), Paříž-Grignon
 • 1996 – 1 týden, Kurz imunochemických metod, Univerzita v Bayreuth, Něměcko

Oblasti výzkumu:

 • Praktické aplikace enzymů
 • Modifikace proteinů
 • Biosenzory
 • Vývoj biosenzoru pro stanovení aktivity alfa-amylasy v biologických vzorcích
 • Vývoj biosenzorů pro stanovení přídatných látek v potravinách
 • Chemie konjugátů a imobilizace enzymů a jiných proteinů na nanomateriály

Spolupráce s průmyslem:

 • PHARMIX, s.r.o., Lentikat´s a.s. - Vývoj zařízení pracujícího s modifikovanými enzymovými biokatalyzátory na využití v potravinářských, farmaceutických a ostatních biotechnologiích (2012-2014)

Významné výsledky VaV:

 • patenty, poloprovozy, průmyslové vzory???

Projekty VaV:

 • ???

Celkem ?? projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši ??? ??? tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN