Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.

null

Odborné zaměření: molekulární a buněčná biologie

Pracovní zařazení:

 • Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR – vědecký pracovník
 • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
  – vědecký pracovník v „Centru molekulární biologie a genetiky UP,
  Oddělení růstových regulátorů“

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2005 – Ph.D. – Botanika – PřF UP v Olomouci
 • 2002 – Mgr. – Biologie-Chemie – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 2008 - 1 měsíc, laboratoř Prof. T. Schmüllinga, Institute for Biology, Applied Genetics, Free University in Berlin, Něměcko
 • 2006 - 3 měsíce, laboratoř Prof. T. Schmüllinga, Institute for Biology, Applied Genetics, Free University in Berlin, Německo
 • 2005 - 1 měsíc, laboratoř Prof. T. Schmüllinga, Institute for Biology, Applied Genetics, Free University in Berlin, Německo
 • 2002-2003 - 10 měsíců, laboratoř Prof. T. Schmüllinga, Institute for Biology, Applied Genetics, Free University in Berlin, Německo

Oblasti výzkumu:

 • Regulace funkce cytokininů
 • Praktické využití modulace metabolismu a signalingu cytokininů u zemědělských plodin
 • Studium vztahů mezi strukturou a aktivitou rostlinných hormonů cytokininů
 • Vývoj inhibitorů biosyntézy, percepce a degradace cytokininů

Spolupráce s průmyslem:

 • Fosfa akciová společnost, Agrotest fyto, s.r.o. – Výzkum, testování a výroba cílených růstových regulátorů, nových hnojiv a kombinovaných přípravků pro rostlinnou produkci (2011-2015)

Významné výsledky VaV:

 • Patent: Spíchal Lukáš, Gemrotová Markéta, Doležal Karel, Zatloukal Marek, Frébortová Jitka, Galuszka Petr, Werner Tomáš, Schmülling Thomas, Strnad Miroslav. Substituted 6-anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase and preparations containing these derivatives. NZ 582642; 10/10/2011
 • Patent: Lucie Szucova, Marek Zatloukal, Lukas Spichal, Jirí Voller, Karel Dolezal, Miroslav Strnad, Frank J. Massino. 6,9-disubstituted purine derivatives and their use as cosmetic and cosmetic compositions. US 7,960,397; 14/6/2011
 • Patent: Spíchal Lukáš, Gemrotová Markéta, Doležal Karel, Zatloukal Marek, Frébortová Jitka, Galuszka Petr, Werner Tomáš, Schmülling Thomas, Strnad Miroslav. Substituted 6-anilinopurine derivatives as inhibitors of cytokinin oxidase and compositions containing these derivatives. ZA 2010/00320; 26/1/2011
 • Patent: Spíchal Lukáš, Gemrotová Markéta, Doležal Karel, Zatloukal Marek, Frébortová Jitka, Galuszka Petr, Werner Tomáš, Schmülling Thomas, Strnad Miroslav. Substituované 6-anilinopurinové deriváty jako inhibitory cytokinin-oxidázy a přípravky obsahující tyto sloučeniny. CZ 302225; 22/11/2010
 • Patent: Spíchal Lukáš, Popa Igor, Voller Jiří, Doležal Karel, Strnad Miroslav, Werner Tomas, Schmülling Thomas. Substituované 6-(alkylbenzylamino)purinové deriváty pro použití jako antagonisté cytokininových receptorů a přípravky obsahující tyto sloučeniny. CZ 300774; 25/6/2009

Projekty VaV:

 • Fluorescenčně značené cytokininy jako nástroj pro studium funkce cytokininů (2010-2013)
 • Identifikace a biologická charakterizace cytokininových antagonistů působících na receptorové úrovni (2007-2009)

Celkem 3 projekty s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 21 553 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN