doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Odborné zaměření: biofyzika

Pracovní zařazení:

 • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
  – junior researcher v „Oddělení biofyziky“
 • Katedra biofyziky PřF UP – docent

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2008 – doc. – Biofyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1998 – Ph.D. – Biofyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1998 – RNDr. – Biofyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1995 – Mgr. – Biofyzika a chemická fyzika – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 2002-2004 – 24 měsíců, Katedra biologie Joliot Curie, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, Francie
 • 2001-2002 – 12 měsíců, Katedra chemie a chemické biologie, Harvardská univerzita, Cambridge, USA
 • 2000-2001 – 11 měsíců, Katedra fyziky, Freie Universität Berlín, Berlín, Nemecko
 • 1999-2000 – 15 měsíců, Katedra biologie a botaniky, Philipps Universität, Marburg, Nemecko
 • 1998 - 4 měsíce, Katedra biologie, rostlinné fyziologie a molekulární biologie, Univerzita v Turku, Turku, Finsko

Oblasti výzkumu:

 • Volné radikály v biologii a biomedicíně
 • Fytochemie a fytofyziologie
 • Reaktivní formy kyslíku v živých systémech
 • Fluorescenční metody
 • Elektronová paramagnetická rezonance (EPR spin-trapping spektroskopie)

Projekty VaV:

 • Studium funkčních vlastností biologických systému pomocí biofyzikálních metod (PrF_2010_050) – Studentská grantová soutěž UP (2010-2011)

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN