RNDr. Ing. Jan Podloucký

Odborné zaměření: optická měření

Pracovní zařazení:

  • Katedra optiky PřF UP – asistent

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

  • 1984 – Ing. – Technická kybernetika-měřicí technika – FEL VUT v Brně
  • 1978 – RNDr. – Aplikovaná fyzika (téma: Pulsní dusíkový laser) – PřF UJEP v Brně
  • 1978 – Mgr. – Fyzika – PřF UJEP v Brně

Oblasti výzkumu:

  • Optická měření
  • Optoelektronika

Spolupráce s průmyslem:

  • AŽD Praha, s.r.o. – Studie měření svítivosti svítilen železničních návěstidel
  • ELCERAM a.s., TTS s.r.o. – Metodika měření propustnosti fresnelových čoček pro fotovoltaické koncentrátory
  • Elektro-Lumen s.r.o. – Měření optických materiálů pro svítidla


 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN