doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Odborné zaměření: biochemie rostlin

Pracovní zařazení:

 • Katedra biochemie PřF UP – docent

Kontaktní údaje:

 • E-mail: lenka.luhova@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 634 925
 • Adresa: Šlechtitelů 11 A, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2003 – doc. –Fyziologie rostlin – Agronomická fakulta, MZLU v Brně
 • 1997 – Ph.D. – Lékařská chemie a biochemie (téma: Screening and kinetic characterization of copper amine oxidases from Fabaceae plants) – LF UP v Olomouci
 • 1984 – RNDr. – Biochemie – PřF, Univerzita J.E. Purkyně v Brně
 • 1984 – Mgr. – Biochemie – PřF, Univerzita J.E. Purkyně v Brně

Zahraniční pobyty:

 • 2003 – 2 měsíce, výzkumný pobyt, Third University of Rome, Itálie
 • 2000 – 3 týdny, výzkumný pobyt, Third University of Rome, Itálie
 • 1996 – 3 týdny, krátkodobý výzkumný pobyt, University of Bayreuth, Německo

Oblasti výzkumu:

 • Enzymologie
 • Rostlinná biochemie
 • Studium obranných mechanismů u rostlin

Projekty VaV:

 • Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinu se změněnou schopností vyvolat obranné reakce (2012-2015)
 • ImBio - E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie (2010-2013)
 • AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu (2009-2012)

Celkem 1 projekt s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 18 994 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN