prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Odborné zaměření: fytopatologie

Pracovní zařazení:

 • Katedra botaniky PřF UP – vedoucí „Oddělení fytopatologie a mikrobiologie“, profesor

Kontaktní údaje:

 • E-mail: ales.lebeda@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 634 800
 • Adresa: Šlechtitelů 11 B, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 1999 – prof. – Zemědělská botanika – MZLU v Brně
 • 1994 – doc. – Zelinářství – MZLU v Brně
 • 1993 – DrSc. – Zemědělská a lesnická fytopatologie – MZLU v Brně
 • 1982 – CSc. – Speciální produkce rostlinná (zaměření: genetika a šlechtění rostlin na rezistenci) – Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni
 • 1975 – Ing. – Zahradnictví – Agronomická fakulta, Vysoká škola zemědělská v Brně

Zahraniční pobyty:

 • Celkem absolvoval 25 střednědobých a dlouhodobých vědeckých pobytů na zahraničních pracovištích (Austrálie, Nizozemsko, Izrael, Korea, Německo, Švédsko, USA, Velká Británie)

Oblasti výzkumu:

 • Studium biologie a genetické variability (detekce patotypů, ras a fenotypů virulence) rostlinných patogenů
 • Studium biodiverzity a genetické variability potenciálních zdrojů rezistence vůči patogenům
 • Studium biodiverzity a genetické variability interakcí hostitel-patogen v kulturních (hlavně zelenina) a přírodních patosystémech
 • Studium obranných mechanismů rostlin vůči patogenům na populační úrovni, histologické a buněčné úrovni a biochemické úrovni

Spolupráce s průmyslem:

 • Agrotest fyto, s.r.o. – Inovace metod ochrany slunečnice (2007-2011)
 • Agritec Plant Research s.r.o. – Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům (2006-2009)

Významné výsledky VaV:

 • Celkem 937 článků (z toho 187 na WOS), 26 monografií a sborníků
 • Citace: 1241x

Projekty VaV:

 • Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny (2007-2011)
 • Leafy vegetables germplasm, stimulating use (2008-2010)
 • Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům (2001-2004)

Celkem 5 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 29 439 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

Výzkumné záměry:

 • Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (2005-2011)

Celkem 1 výzkumný záměr s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 154 260 tis. Kč - záznamy jednotlivých výzkumných záměrů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN