doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Odborné zaměření: řízení lidského kapitálu

Pracovní zařazení:

 • Katedra aplikované ekonomie FF UP – vedoucí katedry, docent

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2009 – doc. – Management a ekonomika podniku – Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
 • 2002 – Ph.D. – Politologie – FF UP v Olomouci
 • 1988 – Ing. – Ekonomika a řízení – FSI ČVUT v Praze

Zahraniční pobyty:

 • 2007-2011 – každoroční blok přednášek - vedení kurzu Knowledge Management, Université d'Auvergne, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Clermont Ferrand, Francie
 • 2009 – 1 měsíc, výzkumná stáž, Hong Kong University of Science and Technology, ČLR

Oblasti výzkumu:

 • Řízení virtuálních týmů
 • Řízení v prostředí internetových sociálních sítí
 • Znalostní management (knowledge management)

Spolupráce s průmyslem:

 • DATAMIX Solutions s.r.o.
 • Webproject

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN