doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Odborné zaměření: biofyzika

Pracovní zařazení:

 • Katedra biofyziky PřF UP – docent

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2010 – doc. – Biofyzika – PřF UP v Olomouci
 • 2003 – Ph.D. – Biofyzika (téma: Determination of ATP-binding site of Na+/K+-ATPase) – MFF UK v Praze, Fyziologický ústav AV ČR
 • 2003 – RNDr. – Biofyzika – MFF UK v Praze
 • 2000 – Mgr. – Biofyzika – MFF UK v Praze

Zahraniční pobyty:

 • 2006 – 1 měsíc, stáž, Universita degli Studi, Milano, Itálie
 • 2002-2003 – 4 měsíce, Marie-Curie Fellowship, Univerzita Paris-Sud, Orsay, Francie
 • 2002 – 1 měsíc, vedení kursu fluorescenční spektroskopie, Univerzita v Anconě, Itálie
 • 2001 – 1 měsíc, stáž, Jagellonského univerzita v Krakově, Polsko
 • 2000 – 1 měsíc, stáž, Univerzita Paris-Sud, Orsay, Francie

Oblasti výzkumu:

 • Struktura, funkce a regulace Na+/K+-ATPázy
 • Interakce biomolekul s malými molekulami i dalšími biomolekulami
 • Studium fluorescenčních charakteristik biomolekul, organických molekul a kvantových teček
 • Vývoj analytických metod s využitím fluorescenční spektroskopie
 • Využití fluorescenční spektroskopie ve strukturní biologii

Projekty VaV:

 • Interakce cisplatiny s Na+/K+-ATPázou (2010-2013)
 • Nefrotoxicita cisplatiny - role Na+/K+-ATPázy (2010-2012)
 • Určení vazebných míst pro regulátory Na+/K+-ATPázy (2007-2009)

Celkem 3 projekty s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 4 962 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN