prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Odborné zaměření: biofyzika

Pracovní zařazení:

 • Katedra biofyziky PřF UP – vedoucí, profesor
 • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum – vedoucí
  „Oddělení biofyziky“, senior researcher, člen vědecké rady Centra

Kontaktní údaje:

 • E-mail: petr.ilik@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 634 153
 • Adresa: tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2011 – prof. – Biofyzika – PřF UP v Olomouci
 • 2003 – doc. – Biofyzika– PřF MU, Brno
 • 1995 – Ph.D. – Biofyzika a chemická fyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1995 – RNDr. – Biofyzika a chemická fyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1991 – Mgr. – Biofyzika a chemická fyzika – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 2001-2008 - celkem 7 měsíců, Department of Plant Physiology and Biochemistry, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Krakow, Polsko
 • 2006 – 1 týden, Bioenergetics Laboratory, University of Geneva, Ženeva, Švýcarsko

Oblasti výzkumu:

 • Biofyzika fotosyntézy
 • Vysokoteplotní stres rostlin
 • Fluorescence chlorofylu in vivo

Spolupráce s průmyslem:

 • PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. – Vývoj metody a konstrukce přístroje pro rychlé monitorování vysokoteplotní stability rostlin (2011-2013)

Významné výsledky VaV:

 • 30 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech
 • H-index: 11

Projekty VaV:

 • Rozvoj a internacionalizace biofyzikálního výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2011-2014)
 • Mechanismy odolnosti rostlin proti ROS indukovaným ve fotosyntetickém aparátu během fotoinhibičního stresu (2006-2008)
 • Fotoinhibice a fotoochrana u lišejníků v extrémních podmínkách (2003-2005)
 • Studium vysokoteplotních změn v thylakoidních membránách chloroplastů pomocí fluorescence chlorofylu (1998-2001)

Celkem 5 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 37 400 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN