doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.

Odborné zaměření: fyzikální chemie

Pracovní zařazení:

 • Katedra fyzikální chemie PřF UP – docent

Kontaktní údaje:

 • E-mail: jan.hrbac@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 634 755
 • Adresa: 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2009 – doc. – Fyzikální chemie – PřF UP v Olomouci
 • 2004 – RNDr. – Fyzikální chemie – PřF UP v Olomouci
 • 2001 – Ph.D. – Fyzikální chemie – PřF UP v Olomouci
 • 1995 – Mgr. – Anorganická chemie – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 1999-2000, 2005, 2007 - dohromady 12 měsíců, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Hebrew University of Jerusalem, Izrael (prof. R. Kohen)
 • 1996, 1998, 2007 - dohromady 4 měsíce, National Center for Scientific Research "Demokritos", Atény, Řecko (prof. K. Papadopoulos)

Oblasti výzkumu:

 • Elektrochemie
 • Senzory
 • Fotochemie
 • Chemiluminiscence a elektrogenerovaná chemiluminiscence
 • Micelární systémy
 • Radikály a antioxidanty
 • Instrumentace

Spolupráce s průmyslem:

 • TRYSTOM, spol. s r.o.
 • L-Chem

Významné výsledky VaV:

 • Funkční vzorek: Electrochemical system for design and operation of microelectrodes e.g. nitric oxide sensor (2007)
 • Funkční vzorek: Microelectrode sensor for Nitric Oxide determination (2007)

Projekty VaV:

 • FR—TI4/457 - Univerzita Palackého v Olomouci - Plně automatizovaný mikrodialyzační systém s implementací elektrochemického senzoru pro on—line monitoring biologicky aktivních látek, Účastník projektu, autor návrhu technického řešení (počátek řešení 2012)
 • P206/12/0796 - GAČR - Elektrody z uhlíkového mikrovlákna modifikované povrchovými úpra vami a nanostrukturovanými kovovými povlaky jako vysoce citlivé HPLC-EC detektory, hlavní řešitel (počátek řešení 2012)
 • Tvorba oxidu dusnatého v biologických systémech a možnosti její modulace (2005-2007)

Celkem 1 projekt s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 610 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v  databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN