prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

Odborné zaměření: organická chemie

Pracovní zařazení:

 • Katedra organické chemie PřF UP – zástupce vedoucího katedry, profesor
 • FARMAK, a.s. – ředitel pro výzkum a vývoj

Kontaktní údaje:

 • E-mail: hradil@orgchem.upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 634 410
 • Adresa: tř. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2008 – prof. – Organická chemie – PřF UP v Olomouci
 • 2000 – doc. – Organická chemie – PřF UP v Olomouci
 • 1991 – CSc. – Farmaceutická chemie – VÚFB Praha, UK v Praze – Farmaceutická fakulta Hradec Králové
 • 1982 – Ing. – Organická technologie, specializace organická chemie – VŠChT v Pardubicích

Oblasti výzkumu:

 • Organická chemie
 • Syntéza heterocyklických sloučenin
 • Průmyslová chemie
 • Chemická technologie
 • Farmaceutická chemie

Spolupráce s průmyslem:

 • DAJANA PET s.r.o.
 • NOVATO spol. s r.o.

Významné výsledky VaV:

 • Účast na zavedení technologií pro výrobu aktivních farmaceutických substancí (tizanidin, brimonidin, moxonidin, regadenoson, rivaroxaban)
 • 20 udělených patentů

Patenty (realizované):

 • Hradil P., Kvapil L., Grepl M., Novotný J.: CZ 301889 (2010)
 • Urbasek M., Koristek K., Hradil P., Grepl M.; Šlezar P., Oremus V.: CZ 301776 (2010)
 • Koristek K., Hradil P., Grepl M., Novotný J.: CZ 301145 (2009)
 • Mělnický R., Hradil P., Kvapil L., Grepl M., Šlézar P.: (Farmak) CZ 294 649 (2005)
 • Kvapil L., Hradil P., Vetešníková M., Zatloukal M., Šlezar P., Kolínek J., Pospíšil J., Grepl M., Indrák P., Svobodová L.: (Farmak) CZ 286 717 (2000)

Projekty VaV:

 • Studium syntézy a biologické aktivity derivátů 2-aryl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onů (2001-2003)

Celkem 1 projekt s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 1 212 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN