prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Odborné zaměření: aplikovaná optika

Pracovní zařazení:

 • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)
  – vedoucí výzkumného programu „Pokročilé fotonické a  optické technologie“
 • Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR – vedoucí laboratoře

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2003 – prof. – Energetické stroje a zařízení – FS VŠB TU Ostrava
 • 1994 – doc. – Aplikovaná fyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1993 – DrSc. – Stavba energetických strojů a zařízení – ČVUT v Praze
 • 1979 – CSc. – Experimentální fyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1973 – RNDr. – Aplikovaná fyzika – PřF UP v Olomouci
 • 1970 – Mgr. – Jemná mechanika a optika – PřF UP v Olomouci

Oblasti výzkumu:

 • Optika
 • Holografie
 • Optická interferometre
 • Laserové technologie
 • Vlnová a statistická optika
 • Nestandartní optické přístroje a zařízení
 • Aplikace optiky v mechanice a při stavbě strojů
 • Laserová dopplerovská anemometrie (LDA)

Spolupráce s průmyslem:

 • Meopta - optika, s.r.o. - Moderní multivrstvé optické systémy (2011-2014)
 • TRYSTOM, spol. s r.o., INDEL spol. s r.o. - FLAME OBSERVER (2011-2014)
 • Meopta - optika, s.r.o. - Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace (2006-2011)
 • TRYSTOM, spol. s r.o. – Optická část vizualizačního senzoru AMST (2007-2009)
 • LASER-TECH, spol. s r.o. - Rozšíření vybraných nestandardních aplikačních možností průmyslových laserů (2003-2005)
 • Mubea s.r.o. – diagnostické zařízení pro kontrolu barevného značení vinutých automobilových pružin v reálném čase na výrobní lince

Významné výsledky VaV:

 • Optická část fluorescenčních detektorů mezinárodní observatoře „The Pierre Auger Observatory“, (Argentina, provincie Mendosa) – výzkum, návrh a realizace optického teleskopu o rozměrech 3,6 x 3,6 m, zprovoznění, celkem 15ks teleskopů (ukončeno 2009)
 • Nestandardní optický teleskop pro lidarovou techniku pro monitorování ovzduší ve velkých výškách –(Hrabovský M., Schovánek P., Palatka M., Pech M., Řídký J.: Segmentové zrcadlo pro lidar. Zapsáno do rejstříku užitných vzorů ÚPV ČR v  Praze, osvědčení č. 17255, 2006) (realizováno 2007-8, pokračování od roku 2010)

Projekty VaV:

 • Účast na mezinárodním projektu The Pierre Auger Observatory (2011-2012)
 • Mezinárodní experiment ATLAS-CERN (2008-2012)
 • Nanostrukturní makroskopické systémy - technologie přípravy a charakterizace (2007-2011)
 • Hodnocení otěru endoprotéz pomocí optických 3D metod (2007-2009)
 • AIRFLY experiment - studium fluorescenčního záření vzduchu indukovaného ionizujícím zářením (2005-2006)
 • Výzkumné centrum pro optiku (2000-2004)
 • Výzkum znečištění ovzduší metodou fyzikálního modelování (1998-2000)
 • Čerenkovský vzorkovací a časovací experiment CELESTE pro nízké energie (1997-1999)
 • Rozvoj doktorandského studia aplikované fyziky a metrologie (1993-1994)

Celkem 13 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 382 521 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN