prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Odborné zaměření: farmakologie a lékařská chemie

Pracovní zařazení:

 • Katedra buněčné biologie a genetiky PřF UP
  – vedoucí katedry, profesor, projektový manažer
 • Laboratoř molekulární toxikologie a molekulární farmakologie,
  Katedra buněčné biologie a genetiky PřF UP – vedoucí laboratoře
 • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM)
  – výzkumný pracovník v programu „Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety“

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2010 – prof. – Biochemie – PřF UP v Olomouci
 • 2006 – doc. – Lékařská chemie a biochemie – LF UP v Olomouci
 • 2004 – RNDr. – Analytická chemie – PřF UP v Olomouci
 • 2001 – Ph.D. – Lékařská chemie a biochemie – LF UP v Olomouci
 • 1997 – Mgr. – Analytická chemie – PřF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 2007 – 3 měsíce, pobyt se stipendiem EMBO, Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, Francie
 • 2002-2003 – 1 rok, Post-doc pobyt sponzorovaný INSERM, Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U128, CNRS, Montpellier, Francie
 • 2000 – 3 měsíce, výzkumný pobyt sponzorovaný Francouzským ministerstvem zahraničních věcí, Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U128, CNRS, Montpellier, Francie
 • 1998 – 3 měsíce, výzkumný pobyt sponzorovaný Francouzským ministerstvem zahraničních věcí, Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U128, CNRS, Montpellier, Francie

Oblasti výzkumu:

 • Molekulární farmakologie a toxikologie
 • Lékové interakce
 • Metabolismus léčiv
 • Buněčné kultury
 • Cytochrom P450
 • Alkaloidy
 • Nukleární receptory
 • Cytotoxicita
 • Biologická aktivita přírodních látek
 • Bioanalytické metody
 • Buněčná signalizace

Spolupráce s průmyslem:

 • firma - ???

Významné výsledky VaV:

 • 88 původních a přehledných prací, 103 příspěvků na konferencích a přednášek, 2 kapitoly v monografiích, 3 pedagogické publikace (skripta)
 • Citační ohlas: 563 v SCI (s vyloučením autocitací)

Projekty VaV:

 • P303/12/G163 – CENTRUM EXCELENCE: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky. (hlavní řešitel: doc. PharmDr. Petr PÁVEK, Ph.D., spoluřešitel: prof. RNDr.Zdeněk DVOŘÁK, Ph.D.), (2012-2018)
 • Levný lék antabus jako protinádorové léčivo: mechanismus účinku a klinické testy (2011-2014)
 • Studium interakcí obsahových složek nealkoholických nápojů s regulačními dráhami metabolismu léčiv a karcinogeneze (2010-2012)
 • Konstrukce buněčných modelů odvozených od hepatocytů pro preklinické testování léčiv (2010-2012)
 • Transkripční regulační mechanizmy vybraných cytochromů P-450 a lékových transportérů v extrahepatálních tkáních a  jejich vzájemné interakce. (2007-2011)
 • Úloha glukokortikoidních hormonů v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem v lidských hepatocytech (2009- 2010)
 • Vliv pro a protizánětlivých faktorů na expresi cytochromu P450 - modulace přírodními látkami (2004-2006)

Celkem 6 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 28 258 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN