doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.

Odborné zaměření: komunální rekreace

Pracovní zařazení:

 • Katedra rekreologie FTK UP – docent

Kontaktní údaje:

 • E-mail: tomas.dohnal@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 636 250
 • Adresa: tř. Míru 676/111, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004 – doc. – Kinantropologie (rekreologie) – FTK UP v Olomouci
 • 1993 – CSc. – Kinatropológia (didaktika tělesné výchovy a sportu)– Fakulta telesné výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • 1973 – PaedDr. – Didaktika tělesné výchovy – PdF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • 1999 a 2001-2002 - Fakulta za šport, Ljubljana, Slovinsko
 • 1999, 2001 - Odbor športa, Ljubjana, Slovinsko
 • 1993 - oddělení komunárního sportu města Stockerau, Rakousko
 • 1992 - oddělení komunálního sportu, Vídeň, Rakousko (Stadt Wien - magistrat Sport Wien)

Oblasti výzkumu:

 • Rekreologie
 • Komunální rekreace
 • Koncepce, ustanovení a rozvoj odborů komunální rekreace

Spolupráce s praxí:

 • Celoživotní vzdělávání (zadavatel Olomoucký kraj)
 • Výzkumný projekt - Centrum sportu a zábavy IKEA ČR (zadavatel IKEA ČR - Ostrava)
 • Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji (zadavatel Jihomoravský kraj)
 • Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji (zadavatel Liberecký kraj)
 • Šternberk - projekt rozvoje komunální rekreace, práce neziskových organizací v regionu, možnosti financování
 • Projektová studie - řešení problematiky vhodných sportovišť v městské části Praha - Újezd nad Lesy
 • Zpracování analýzy a syntézy situace Královéhradeckého kraje v oblasti volného času zejména dětí a mládeže
 • Projekt v oblasti systémového řešení komunální rekreace a regionálního cestovního ruchu. Projekt v rámci MěÚ Plzeň
 • Vypracování studie využití hřišť, sportovišť a sportovních areálů ve Šternberku
 • Projekt komunální rekreace a cestovního ruchu regionu Krnova
 • Projekt komunální rekreace města Prostějova
 • Analýza a návrh koncepce tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji
 • Projekt multifunkčního centra zdraví a zábavy Krnov
 • Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Vyškov
 • Hodnotová orientace občanů Libereckého kraje - vztah ke sportu
 • Výzkumná zpráva o empirickém šetření hodnotové orientace občanů a o podnikatelských aktivitách ve sportu a tělovýchově Libereckého kraje
 • Analýza současného stavu tělovýchovy a sportu v Moravskoslezském kraji
 • Koncepce tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji

Projekty VaV:

 • Výchova, volný čas a rekreace mladé generace (1996)

Celkem 1 projekt s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 65 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN