Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

Odborné zaměření: molekulární biologie

Pracovní zařazení:

 • Laboratoř molekulární patologie, Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
  – vědecký pracovník

Kontaktní údaje:

 • E-mail: jan.bouchal@upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 632 462
 • Adresa: Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004 – Ph.D. – Buněčná a molekulární biologie (téma: Úloha telomerázy a telomer v nádorových buňkách) – LF UP v Olomouci
 • 1997 – Mgr. – Molekulární biologie a genetika – PřF MU, Brno

Zahraniční pobyty:

 • 2006-2009 – 6 krátkodobých pobytů, Prof. Zoran Culig, Department of Urology, Innsbruck Medical University, Rakousko
 • 2001-2006 – 6 krátkodobých pobytů, Prof. Paul G. Murray, CRUK Institute for Cancer Studies, University of Birmingham, Velká Británie
 • 1999 – 5 měsíců, Prof. Kjell Elgjo, Institutt for patologi, Rikshospitalet, University of Oslo, Norsko

Oblasti výzkumu:

 • Molekulární biologie rakoviny prsu a prostaty
 • Microarray analýza působení bikalutamidu na nádorové buňky prostaty včetně inhibice telomerázy
 • Identifikace asporinu jako nového nádorového genu pomocí mikrodisekce a microarray analýzy u invazivního karcinomu prsu

Spolupráce s průmyslem:

 • firma - ???

Významné výsledky VaV:

 • patenty, poloprovozy, průmyslové vzory???

Projekty VaV:

 • Nové mechanismy účinků derivátů platiny ve strategii protinádorové terapie (2010-2014)
 • Význam exprese asporinu a dalších proteinů extracelulární matrix v invazivních karcinomech prsu a prostaty (2009-2011)
 • Polymorfismus genu pro androgenový receptor (SNP rs6152) ve vztahu k expresi genů regulovaných androgeny u benigní prostatické hyperplazie, karcinomu prostaty a androgenetické alopecie (2009-2011)
 • Mechanismy integrity a nestability genomu v patogeneze a potenciální individualizovaná molekulárně-cílená léčba karcinomu prostaty (2009-2011)
 • Stanovení pravdepodobnosti výskytu mozkových metastáz na základě genového a proteinového expresního profilu u pimárních nemalobuněčních karcinomů plic (2009-2011)
 • Nové prognostické znaky a epigenetická charakteristika nádorů prostaty (2007-2009)
 • Prognostický a prediktivní význam imunohistochemické exprese hMLH1, hMSH2 a hMLH6 u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (2005-2007)
 • Analýza genového expresního profilu normálních duktálních a lobulárních luminálních buněk a jeho vztah k histopatologické klasifikaci duktálních a lobulárních karcinomů prsu (2004-2006)
 • Studium vztahů tyrosin-kinázového receptoru c-erbB-2 a znaků androgenní nezávislosti u karcinomů prostaty: diagnostické a prediktivní aspekty (2003-2005)

Celkem 9 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 34 158 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN