prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Odborné zaměření: farmakologie

Pracovní zařazení:

 • Ústav farmakologie LF UP – přednosta, profesor
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
  - vedoucí výzkumného programu „Farmakologie a toxikologie“, člen rady

Kontaktní údaje:

 • E-mail: anzen@tunw.upol.cz
 • Telefon: (+420) 585 632 569
 • Adresa: Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004 – prof. – Toxikologie – VLA JEP v Hradci Králové
 • 2004 – doc. – Lékařská chemie a biochemie – LF UP v Olomouci
 • 1991 – DrSc. – Biologické vědy (Struktura a funkce cytochromu P450) – PřF UK v Praze
 • 1976 – CSc. – Biochemie – PřF UK v Praze
 • 1971 – RNDr. – Biofyzikální chemie – PřF UK v Praze

Zahraniční pobyty:

 • 1993-1995 – 3 x 3 měsíce, metabolismus derivátů antracenu prostřednictvím cytochromů P450, peroxidas; studium aktivace kyslíku hemovými systémy, Fogarty Award, U.S. Public Health Service, Vanderbilt University School of Medicine, Centre in Mol. Toxicology, Nashville, USA
 • 1992 – 3 měsíce, isolace a charakterizace bakteriální cytochromoxidázy, Medizinische Universität Lübeck, Německo
 • 1990, 1992, 1996, 1998, 2004 – pobyty 1-2 měsíce, spektroskopické a enzymologické studie různých forem cytochromů P450, INSERM Unité 128, Montpellier, Francie
 • 1983-1984 – 6 měsíců, isolace cytochromů P450, charakterizace resonanční Ramanovou spektroskopií, Princeton University and Univ. of Connecticut, USA

Oblasti výzkumu:

 • Biotransformace xenobiotik
 • Biochemická farmakologie/toxikologie
 • Cytochromy P450
 • Vlastnosti enzymů metabolismu cizorodých látek
 • Metabolismus léčiv

Spolupráce s průmyslem:

 • PRO.MED.CS Praha a.s. - Vliv probiotik na procesy určující farmakokinetiku léčiv (2008-2011)
 • Zentiva, k.s. - Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv (2006-2010)
 • PRO.MED.CS Praha a.s. - Cytochrom P-4503A - klíčový enzym matabolismu léčiv. Srovnání lidského enzymu a modelových systémů (1999-2001)
 • PRO.MED.CS Praha a.s. - Vybrané přírodní látky jako protektiva vůči chemickému poškození lidského hepatocytu (1998- 2000)
 • PRO.MED.CS Praha a.s. - Optimalisace isolace, kultivace, enkapsulace a kryopreservace lidských hepatocytů s výhledem alotransplantace (1998-2000)

Významné výsledky VaV:

 • Autor nebo spoluautor více než 135 originálních článků, 22 recenzí, 7 knih nebo jejich kapitol, 138 prezentací na konferencích

Projekty VaV:

 • Molekulární mechanismy vybraných patologických procesů v buňce (2009-2012)
 • Pleiotropní účinky hypolipidemik (2009)
 • Porcinní biotransformační enzymy (2009)
 • Pleiotropní účinky hypolipidemik (2005-2008)
 • Porcinní biotransformační enzymy (2005-2008)
 • Interakce acyklických nukleosidfosfonátů s enzymy metabolismu léčiv (2004-2006)
 • Struktura a funkce cytochromů P450 lidského a (mini)prasečího původu (2002-2004)
 • Přítomnost cytochromu P450 ve kmenových buňkách (2002-2004)
 • Vhodnost in vitro systému na základě experimentálních zvířat ke studiu metabolismu léčiv u člověka (2004)
 • Vhodnost in vitro systému na základě experimentálních zvířat ke studiu metabolismu léčiv u člověka (2002-2003)

Celkem 15 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 118 848 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN