Výzkumník / akademik

Pomůžeme s ochranou duševního vlastnictví. Propagujeme výsledky Vašeho výzkumu. Zajistíme Vaší laboratoři zakázky z firem.

Pokud vytvoříte vynález při plnění úkolů vyplývajících z pracovního vztahu k Univerzitě Palackého, právo na patent přechází podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. na zaměstnavatele (univerzitu). Vám jako původci náleží přiměřená odměna. VTP UP připravil směrnici o Uplatňování práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumným pracovníkům jsme připraveni poskytnout základní servis k žádosti o užitný vzor a patent.

O tom, zda má váš vynález komerční potenciál, mohou rozhodnout jen firmy. Jsou takové ochotné zaplatit patentovou ochranu v zahraničí a následný vývoj technologie, a pak jsou takové, které ve vás uvidí především snadnou kořist. Vždy proto zvažujte, zda neprodáváte své nápady pod cenou.

Proof-of-concept projekty

Projekty na ověření komerčního využití výsledků vědy a výzkumu.

Spolupráce s firmami - výzkum, měření a analýzy na zakázku

Chcete spolupracovat s firmami a propagovat výsledky Vaší práce? Pak jste na správné adrese!

VTP UP vytvořil Katalog přístrojů a služeb Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o seznam přístrojůslužeb, které mohou jednotlivá odborná pracoviště UP poskytnout ke komerční spolupráci s firmami. Náplní této spolupráce mohou být jak jednorázová měření vzorků, tak i opakované zakázky či vývoj nových produktů.

Medializace výsledků výzkumu

Medializujeme a propagujeme zajímavé vědecké projekty.Nabízíme mediální servis a zajištění publicity zajímavým vědeckým projektům a jejich řešitelům. Pomůžeme vám s psaním textů určených pro širší veřejnost a propojíme vás na celoplošná média – televizní a rozhlasové stanice i tisk. Můžeme nabídnout public realtion služby, které zohledňují specifické požadavky akademického prostředí a zároveň vychází z principů efektivní B2B komunikace.

Kancelář pro přechodné týmy

VTP UP disponuje vhodným prostorem také pro přechodné pracovní týmy. Mnohdy je nutné soustředit zaměstnance různých pracovišť na jedno místo, aby vyřešili krátkodobý projekt (v řádu několika měsíců). I tyto nájemce u nás vítáme. Stačí přijít, připojit počítač k internetu a je možné začít pracovat. Příprava krátkodobé nájemní smlouvy zabere pouze několik dní.

VTP UP / Rozcestník uživatelů / Výzkumník / akademik 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN