Připravované akce a archív

18. 09. 2017

Přednáška Možnosti obrany proti porušování průmyslových práv

Velice rádi bychom Vás pozvali 18. 9. 2017 od 13:00 do 16:30 ve VTP UP na přednášku Ing. Karla Čady Možnosti obrany proti porušování průmyslových práv.

Karel Čada je autorem několika publikací z oblasti duševního vlastnictví, bývalý předseda Úřadu průmyslového vlastnictví a soudní znalec pro obor patenty a vynálezy a pro obor ekonomika, se zvláštní specializací oceňování nehmotného majetku. Je popularizátorem otázek týkajících se průmyslových práv.

Karel Čada se na své přednášce dotkne následujících témat:

  • Současné chápání významu průmyslových práv (Přihlašovací iniciativy, informace o stavu techniky, transfer technologií)
  • Strategické otázky právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje (Bez právní ochrany, kvalifikované zveřejnění, utajení, průmyslověprávní ochrana)
  • Patentová ochrana (Patentové nároky, jejich stavba, druhy a význam, rozsah a obsah patentové ochrany z pohledu času, teritoria a věcného obsahu, porovnání s užitnými vzory)
  • Obcházení patentových práv (Platnost patentu, účinky patentu, přiměřená náhrada, reverzní inženýrství)
  • Právní prostředky ochrany průmyslových práv (Předběžné opatření, žaloba a její náležitosti, stanovení náhrad za porušení patentových práv)
  • Patentové spory (Význam patentových nároků a jejich interpretace, určovací řízení, sporné otázky, některé příklady)

Registrujte se prosím na e-mailu filip.auinger@upol.cz. Přednáška se koná ve Vědeckotechnickém parku UP, Šlechtitelů 21, Olomouc-Holice (od 13:00 do 16:30).

VTP UP / O nás / Připravované akce a archívRSS úvodní strana mapa stránek CZ EN