O nás

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je místo pro růst vašeho podnikání a vašich nápadů.

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek.

Pomáháme začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápady a zaměřením. VTP UP je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem už od roku 2000.

VTP UP je samostatnou hospodářskou jednotkou Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo využívat zázemí a know-how Univerzity Palackého  v oblasti vědy a výzkumu pro své klienty.

Pomáháme měnit dobré nápady na skvělé firmy. Tvoříme ideální místo pro podnikání v Olomouci

  •       UP Business Club - vzdělávání a komunita - tvoříme inspirativní, tvůrčí a přátelskou komunitu studentů, podnikatelů a vůbec všech podnikavců z Olomoucka
  •       UP Business Consulting - konzultujeme podnikatelské záměry a pomáháme při startu podnikání
  •       UP Business Centre - pronajímáme prostor pro začínající a inovativní firmy (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostory, co-working, virtuální sídlo) v našich třech budovách
  •       UP Business Catapult - výhodný program pro nejzajímavější projekty, pronájem prostor a poradenské služby našich konzultantů a mentorů za zvýhodněné ceny nebo zdarma (Podnikatelský inkubátor)

Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého, přenášíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe

  • Management duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci
  • Business Development, Proof-of-Concept projekty, komerční spolupráce s firmami (smluvní výzkum, výzkum na zakázku, licenční smlouvy), zakládání firem
  • Projektová podpora pro akademiky a firmy

 

 

VTP UP vznikl za podpory zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Krajského úřadu Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Provoz VTP UP spolufinancuje Univerzita Palackého v Olomouci

Podnikatelský inkubátor VTP UP získal v roce 2007 ocenění za nejlepší projekt roku v České republice v oblasti      Vědeckotechnických parků. V roce 2010 získal 1. místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku v kategorii High-tech nemovitost roku.  VTP UP je aktivní součástí regionální inovační infrastruktury Olomouckého kraje. Zapojuje se do tvorby a realizace RIS3 strategie Olomouckého kraje.

Členství v profesních organizacích a spolcích

VTP UP je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků v České republice (www.svtp.cz).

  VTP UP je spolupracujícím partnerem sítě European Enterprise Network (www.een.cz).

VTP UP je členem sítě Tuesday Business Network (www.tuesday.cz).

VTP UP je členem Národní klastrové asociace (www.nca.cz)

VTP UP je členem spolku Transfera.cz - profesní spolek center pro transfer technologií v České republice (www.transfera.cz)

Poslání

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) přispívá k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje prostřednictvím podpory rozvoje inovativních firem, vzniku spin-off a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Nachází a podporuje spolupráci při uplatňování výsledků vědy a výzkumu v komerční sféře a přenáší potřeby komerční sféry do vědeckovýzkumných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci.

Nacházíme uplatnění pro výsledky vědy a výzkumu v praxi. Pomáháme měnit dobré nápady na skvělé firmy.

Vize

VTP UP je technologickou adresou v Olomouckém kraji s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Zajišťuje ochranu a komerční využití duševního vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci i firem ve VTP UP a firem s majetkovou účastí UP. Podnikatelský inkubátor pomáhá nově vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného podnikatelského prostředí. Podporuje také růst a rozvoj stávajících inovativních firem. Díky kvalitě výstupů je VTP UP respektovaným pracovištěm v mezinárodním měřítku.

Historie Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci byl založen v roce 2000 pod názvem Centrum pro inovaci a transfer technologií UP.  Jeho první prostory byly rekonstruovány Univerzitou Palackého v Olomouci za finanční pomoci vlády České republiky prostřednictvím grantové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a prostředků pilotního projektu programu Phare.

Výstavba druhé budovy bloku B - Podnikatelského inkubátoru byla financována z prostředků Phare v letech 2004- 2006 za finanční účasti města Olomouc a Univerzity Palackého. Dovybavení prostor a provoz Podnikatelského inkubátoru bylo financováno z prostředků Operačního programu Průmysl a inovace a spolufinancován Krajským úřadem Olomouckého kraje a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Rekonstrukce původní budovy blok A byla provedena v letech 2010 až 2012 za podpory Operačního programu Podnikání a inovace.

V roce 2012 začala výstavba třetí budovy bloku C VTP UP za podpory Operačního programu Podnikání a inovace. Provoz byl spuštěn v roce 2015.

VTP UP / O nás 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN